Polityka Prywatności i wykorzystywania Plików Cookies w serwisie efektywnyrozwoj.pl

 

Cześć!

Cieszę się, że tutaj zaglądasz, bo to znak, że cenisz swoją prywatność. Rozumiem Cię doskonale, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl (zwanej dalej również blogiem, serwisem lub stroną).

Administratorem strony i danych osobowych na niej przetwarzanych jest:

Efektywny Rozwój Spółka z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 7 lok. 3
(poprzednio 01-390 Warszawa, ul. Puszczy Solskiej 2/9)
KRS 0000797663
NIP 5223164965
Regon 384006769

Administrator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Gdybyś miał jakiekolwiek pytania w związku z niniejszą Polityką Prywatności i wykorzystania Plików Cookies (PPiPC) to skontaktuj się z nami pod adresem: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

Najważniejsze informacje

Dbając nie tylko o Twoją prywatność, ale również o Twój czas postanowiłem przygotować skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną Twojej prywatności. Zasady te są zgodne z obowiązującymi przepisami i sprowadzają się do kilku punktów, które znajdziesz poniżej.

1. Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci, że wszystkie dane osobowe, które mi przekażesz pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której administrator dostanie wyraźne polecenie takiego udostępnienia od organów państwowych. Jednak może to nastąpić wyłącznie w uzasadnionych i regulowanych prawnie przypadkach.

Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłu Twoich danych osobowych, umieściłem na stronie https://efektywnyrozwoj.pl Certyfikat SSL. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy naszymi komputerami (urządzeniami) i przesyłane informacje są specjalnie zaszyfrowane. Dlatego też, wszystkie Twoje dane osobowe są w pełni chronione i bezpieczne. Potwierdza to symbol zielonej kłódki przy adresie w Twojej przeglądarce internetowej

2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych powierzam wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom.

Poważnie brzmiące określenie: “powierzanie przetwarzania danych osobowych” jest powszechnie stosowaną praktyką w celu lepszego dostosowywania treści stron dla ich użytkowników. Ponadto umożliwia ono szereg czynności niezbędnych do prawidłowego, wygodnego i kompleksowego funkcjonowania stron. Tak samo jest i w tym przypadku – zależy mi, żebyś w pełni korzystał z dobrodziejstw i usprawnień dzisiejszej technologi. Począwszy od zwykłego komentowania treści bloga, przez możliwości kontaktowania się Twojego ze mną (formularz kontaktowy, e-mail) i mojego z Tobą (newsletter, specjalna oferta), a skończywszy na możliwości zakupu jakiegoś produktu czy automatycznym wygenerowaniu faktury. Powierzanie danych osobowych ułatwia mi również tworzenie specjalnych raportów i innych usług związanych z ruchem na stronie. Pozwala mi to badać, jakie treści są atrakcyjne dla użytkowników strony https://efektywnyrozwoj.pl, a które mniej. Dzięki temu mogę tworzyć bardziej przydatne wpisy również dla Ciebie.

Podmiotami, o których pisałem wyżej są między innymi: Google, YouTube, Facebook oraz Instagram. Oczywiście to nie wszystkie podmioty i w ramach rozwoju strony będą się pojawiały kolejne. Jeżeli jesteś zainteresowany pełną listą tych podmiotów to zapraszam Cię do pełnego tekstu PPiPC zamieszczonego w dalszej części tego dokumentu.

Tak czy inaczej mam nadzieję, że rozumiesz już dlaczego twórcy internetowi korzystają z tego typu rozwiązań. Osobiście nie wyobrażam sobie np.: braku możliwości komentowania wpisów na blogu czy brak możliwości kontaktu z Tobą.

3. Pliki Cookies

Strona https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z plików Cookies (zwanych także ciasteczkami). Są to powszechnie stosowane dane informatyczne przechowywane na Twoim komputerze (urządzeniu) o charakterze tymczasowym oraz trwałym. Pliki tymczasowe zostają usuwane w chwili zamknięcia Twojej przeglądarki, a stałe są przechowywane nieco dłużej. Przechowywanie plików Cookies umożliwia między innymi: zapamiętanie Twoich wyborów, przygotowanie oferty i ustawień strony pod kątem Twoich wcześniejszych wyborów i preferencji, lepsze dopasowanie serwisu do Twoich potrzeb, tworzenia statystyk i raportów oglądalności czy optymalizacje np. ze względu na poprawność wyświetlania strony na danym rodzaju urządzenia. Z Plików Cookies korzystają również podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, i o których pisałem wcześniej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pełnym tekście PPiPC zamieszczonego w dalszej części tego dokumentu.

Uwaga: Możesz również, tak skonfigurować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, żeby całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera (urządzenia). Pamiętaj jednak, że efektem tego może być nieprawidłowe działanie strony https://efektywnyrozwoj.pl lub niektórych jej funkcjonalności.

4. Twoje prawa

Pamiętaj, że podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Masz również prawo do aktualizacji, przeniesienia, a także całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili. Nie są to wszystkie Twoje prawa. Ponadto różne prawa będą przysługiwać Ci w stosunku do poszczególnych czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w pełnym tekście PPiPC zamieszczonego w dalszej części tego dokumentu.

5. Zmiany

Ciągły rozwój technologii i poszerzanie oferty efektywnyrozwoj.pl powoduje, że Polityka Prywatności i wykorzystania Plików Cookies może ulegać zmianom. Celem tych zmian jest zapewnienie jak najlepszej ochrony Twoich danych osobowych. Pamiętaj o śledzeniu zmian pod stałym adresem: https://efektywnyrozwoj.pl/polityka-prywatnosci/

Dlatego właśnie zastrzegam sobie prawo zmiany Polityki Prywatności i wykorzystywania Plików Cookies w następujących przypadkach:

 • dostosowanie do wymogów obowiązującego prawa,
 • zmiana warunków technologicznych funkcjonowania efektywnyrozwoj.pl,
 • inna zmiana podnosząca standard działania i/lub zwiększająca komfort korzystania z serwisu przez użytkowników.

I to tyle, jeżeli chodzi o najistotniejsze informacje. Więcej szczegółów znajdziesz w pełnym tekście PPiPC zamieszczonego w dalszej części tego dokumentu.

 

Polityka Prywatności i wykorzystywania Plików Cookies
(pełny tekst)

Ochrona prywatności użytkowników strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl jest dla nas ważnym priorytetem. Dokument ten został utworzony w celu przybliżenia użytkownikom, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady przy ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych oraz informacji o użytkownikach ograniczamy do minimum, pozwalającego na świadczenie usług na najwyższym poziomie. Dokument sporządzono zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.).

Wyjaśnienie użytych definicji

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i wykorzystywania Plików Cookies, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – osoba przetwarzająca dane osobowe użytkowników strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl.

Blog – blog działający pod adresem https://efektywnyrozwoj.pl (zwany dalej również serwisem lub stroną internetową).

Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość serwisu https://efektywnyrozwoj.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

Niniejszy dokument określa zasady Polityki prywatności w Serwisie internetowym https://efektywnyrozwoj.pl dalej jako „Serwis Internetowy”. Administratorem Serwisu internetowego jest Efektywny Rozwój Sp. z o.o. prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Efektywny Rozwój Sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Przedsiębiorczości i Technologii pod adresem: 02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 7 lok. 3, NIP 522-316-49-65, KRS 0000-797-663.

Dane osobowe zbierane przez Administratora Serwisu Internetowego są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), zwanego dalej: RODO.

Administrator Serwisu internetowego dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności i informacji mu przekazanych, a dotyczących Użytkowników Serwisu internetowego. Administrator z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze programistycznym i organizacyjnym, zapewniające ochronę przetwarzanych danych, w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, ujawnieniem, utraceniem i zniszczeniem, nieuprawnioną modyfikacją, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Adresatem możliwości korzystania z Usług dostępnych na stronie internetowej nie są dzieci poniżej 16 roku życia. Administrator danych osobowych nie przewiduje celowego gromadzenia danych dotyczących dzieci poniżej 16 roku życia.

§ 2. Dane osobowe administratora danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest:

Efektywny Rozwój Spółka z o.o.
02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 7 lok. 3

W sprawie Twoich danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem danych osobowych za pomocą:
• poczty elektronicznej: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl,
• poczty tradycyjnej: 02-495 Warszawa, ul. Skoroszewska 7 lok. 3.

§ 3. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i zakresie:

 • podjęcia działań przed zawarciem umowy na Twoje żądanie tj. dane podane w formularzu kontaktowym w Serwisie internetowym (adres e-mail);
 • w celu świadczenia Usług tj. przeglądanie stron www Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym, tzn. dane dotyczące przeglądanych przez Ciebie treści, dane dotyczące sesji Twojego urządzenia, systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID, adres IP;
 • wykonania Umowy świadczenia Usług i korzystania z funkcjonalności, przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w ramach formularzu kontaktowym oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, tzn. dane dotyczące sesji, Twojego urządzenia oraz systemu operacyjnego, przeglądarki, lokalizacji oraz unikalnego ID. Podanie niektórych danych jest warunkiem skorzystania z poszczególnych Usług i funkcjonalności (dane obligatoryjne). Nasz system automatycznie oznacza dane obligatoryjne. Konsekwencją niepodania tych danych jest brak możliwości świadczenia przez nas określonych Usług. Poza danymi oznaczonymi jako obligatoryjne, podanie innych danych osobowych jest dobrowolne;
 • w celu statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności dostępnych w Serwisie internetowym, ułatwienia korzystania z Serwisu internetowego oraz zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego Serwisu internetowego, przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie internetowym oraz ilości czasu spędzanego w Serwisie internetowym, Twojej historii wyszukiwania, lokalizacji, adresie IP, ID urządzenia, danych dotyczących Twojej przeglądarki internetowej oraz systemu operacyjnego;
 •  w celu ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń oraz obrony przed roszczeniami w postępowaniu sądowym i innymi organami egzekucyjnymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym oraz inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia lub które wynikają z wymogu prawnego, nakazu sądowego lub innej procedury prawnej;
 •  w celu rozpatrywania reklamacji, skarg i wniosków oraz odpowiedzi na pytania Użytkowników, przetwarzamy podane przez Ciebie dane osobowe w reklamacjach skargach i wnioskach, czy w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innej formie jak również dane dotyczące świadczonych przez nas Usług będące przyczyną reklamacji, skargi czy wniosku oraz dane zawarte w dokumentach dołączonych do reklamacji, skarg i wniosków;
 • w celu badania rynku i opinii przez nas lub naszych partnerów, tj. informacje o usługach, Twoje dane podane podczas korzystania z usług, adres e-mail. Dane zebrane w ramach badania rynku i badania opinii nie są przez nas wykorzystywane do celów reklamowych. Dokładne wskazówki podane są w informacji o danej ankiecie lub w miejscu, w którym wprowadzasz swoje dane;
 • w celu marketingu naszych Usług oraz usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane dotyczące

Twojej aktywności w Serwisie internetowym w tym aktywności, które są rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies, a w szczególności historia aktywności, zamówionych usług, historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie internetowym, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją z Tobą. W przypadku remarketingu, wykorzystujemy dane o Twojej aktywności w celu dotarcia do Ciebie z naszymi komunikatami marketingowymi poza Serwisem internetowym i korzystamy w tym celu z usług zewnętrznych dostawców. Usługi te polegają na wyświetlaniu naszych komunikatów na stronach internetowych innych niż Serwisu internetowego. Szczegóły na ten temat znajdziesz w zapisach dotyczących Plików cookies.

§ 4. Kategorie odnośnych danych osobowych

Administrator danych osobowych przetwarza następujące kategorie odnośnych danych osobowych:

 • dane kontaktowe;
 • dane dotyczące aktywności w Serwisie internetowym;
 • dane dotyczące reklamacji skarg i wniosków;
 • dane dotyczące usług marketingowych.

§ 5. Dobrowolność podania danych osobowych

Podanie przez Ciebie wymaganych danych osobowych jest dobrowolne i stanowi warunek świadczenia usług przez Administratora danych osobowych za pośrednictwem Serwisu internetowego.

§ 6. Czas przetwarzania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji usług, działań marketingowych oraz innych usług wykonywanych dla Użytkownika. Dane osobowe będą usunięte w następujących przypadkach:

 • kiedy osoba, której dane dotyczą zwróci się o ich usunięcie lub wycofa udzieloną zgodę;
 • kiedy osoba, której dane dotyczą nie podejmuje działań przez ponad 10 lat (kontakt nieaktywny);
 • po uzyskaniu informacji, że przechowywane dane są nieaktualne lub niedokładne.

Niektóre dane w zakresie: adres e-mail, imię i nazwisko, mogą być przechowywane przez okres kolejnych 3 lat dla celów dowodowych, rozpatrywania reklamacji, skarg oraz roszczeń związanych z usługami świadczonymi przez Serwis internetowy – dane te nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Dane dotyczące zamówień usług płatnych, konkursów i programów lojalnościowych będą przechowywane przez okres 6 lat od daty dostarczenia zamówienia.

Dane dotyczące Użytkowników niezalogowanych przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w urządzeniu Użytkownika przez Użytkownika.

Twoje dane osobowe dotyczące preferencji, zachowań i wyboru treści marketingowych mogą być wykorzystywane jako podstawa do podjęcia zautomatyzowanych decyzji w celu określenia możliwości sprzedażowych Serwisie internetowego.

§ 7. Odbiorcy danych osobowych

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • organom państwowym, np. prokuratura, Policja, PUODO, Prezes UOKiK, jeżeli się o to do nas zwrócą,
 • dostawcom usług, z których korzystamy przy prowadzeniu Serwisu internetowego np. w celu realizacji zamówienia. W zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, podmioty te działają na nasze zlecenie albo samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania, wykaz dostawców znajdziesz poniżej.

§ 8. Prawa osoby, której dane dotyczą

Na podstawie RODO masz prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych;
 • żądania sprostowania swoich danych osobowych;
 • żądania usunięcia swoich danych osobowych;
 • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 • żądania przenoszenia danych osobowych.

Administrator danych osobowych bez zbędnej zwłoki – a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania – udziela Ci informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Ciebie żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W każdym wypadku Administrator danych osobowych poinformuje Cię o takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

§ 9. Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Masz prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji czy Twoje dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • dostępu do danych osobowych;
 • uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskania kopii swoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać dostępu do swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

§ 10. Prawo do stosowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Twoje dane osobowe są nieprawidłowe masz prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania Twoich danych osobowych.

Masz też prawo do żądania od Administratora uzupełnienia Twoich danych osobowych.

Jeśli chcesz zażądać sprostowania danych osobowych lub ich uzupełnienia, zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

Jeżeli dokonałeś rejestracji w Serwisie Internetowym swoje dane osobowe możesz sprostować i uzupełniać samodzielnie po zalogowaniu się w Serwisie Internetowym.

§ 11. Prawo do usunięcia danych osobowych, tzn. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO)

Masz prawo żądania od Administratora danych osobowych usunięcia swoich danych osobowych, gdy:

 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie w jakim przetwarzanie danych osobowych jest związane z marketingiem bezpośrednim;
 • wniosłeś/wniosłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią.

Pomimo zgłoszenia żądania usunięcia danych osobowych Administrator danych osobowych może przetwarzać Twoje dane dalej w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń o czym zostaniesz poinformowany/poinformowana.

Jeśli chcesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

§ 12. Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

 • kwestionujesz prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator danych osobowych ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;
 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażądasz ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • Twoje dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony Twoich roszczeń;
 • gdy zgłosiłeś/zgłosiłaś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Jeśli chcesz zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

§ 13. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w tym profilowania, w związku z:

 • przetwarzaniem niezbędnym dla wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub przetwarzania niezbędnego dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych lub stronę trzecią;
 • przetwarzaniem na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Jeśli chcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

§ 14. Prawo do żądania przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO)

Masz prawo do otrzymania od Administratora danych osobowych swoich danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz przesłać je innemu administratorowi danych osobowych.

Możesz również zażądać, aby to Administrator danych osobowych przesłał bezpośrednio Twoje dane osobowe innemu administratorowi (o ile jest to technicznie możliwe).

Jeśli chcesz zażądać przeniesienia swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

§ 15. Prawo do cofnięcia zgody

Możesz cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie Twojej zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli chcesz cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgłoś swoje żądanie na adres: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl lub skorzystać z odpowiednich funkcjonalności w Serwisie.

§ 16. Skarga do organu nadzorczego

Jeżeli sądzisz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO masz prawo złożenia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

§ 17. PLIKI COOKIES

Podczas przeglądania stron internetowych Serwisu internetowego Efektywny Rozwój są używane pliki „cookies”, zwane dalej Cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, które są zapisywane w Twoim urządzeniu końcowym w związku korzystaniem ze Serwisu internetowego. Ich stosowanie ma na celu poprawne działanie stron internetowych Serwisu Internetowego.

Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Ciebie i dostosować Serwis internetowy indywidualnie do Twoich potrzeb.

Pliki „cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu oraz przypisaną wartość.

Bezpieczeństwo

Stosowane przez nas pliki „cookies” są bezpieczne dla Twoich urządzeń. W szczególności nie jest możliwe przedostanie się do Twoich urządzeń poprzez pliki „cookies” wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego.

Wykaz powierzeń. Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

 1. PERSKIMEDIA Szymon Perski, ul. Janiny Omańkowskiej 58, 60-465 Poznań, NIP: PL7632085454 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze,
 2. MailerLite, Basanavičiaus 15, LT-03108 Vilnius, Lithuania – w celu korzystania z systemu mailingowego, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli zapisałeś się do newslettera,
 3. iFIRMA S.A., Grabiszyńska 241 B, 53-234, Wrocław, Dolnośląskie, NIP: 8981647572 – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane, jeżeli wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 4. AWiK Biuro Rachunkowe Sp. z o. o., 01-390 Warszawa, NIP: 522-312-93-60, REGON: 380565704, KRS: 0000737073 – w celu korzystania z usług księgowych, które wiążą się z przetwarzaniem Twoich danych wtedy, gdy wystawiamy dla Ciebie fakturę,
 5. Krajowy Integrator Płatnosci S.A. (t-pay), plac Andersa 3, 61-894 Poznań, NIP: 7773061579 – w celu obsługi płatności internetowych,
 6. NEURE Sp. z o.o., ul. Nowowiejska 55/G, 62-020 Swarzędz (publigo.pl) – w celu sprzedaży i udzielenia dostępu do kursów i innych usług klientom portalu,
 7. WebinarJam, Genesis Digital, LLC 7660 Fay Ave #H184, La Jolla, CA 92037 – w celu realizacji webinarów dla studentów,
 8. Webinarkit, 30-11 32nd St, Astoria, NY, 11102 – w celu realizacji webinarów i autowebinarów dla studentów,
 9. Help Scout PBC, 100 City Hall Plaza, 5th Floor, Boston, MA 02108 – w celu obsługi zgłoszeń technicznych użytkowników,
 10. Stripe, 510 Townsend Street, San Francisco, CA 94103, USA – w celu realizacji płatności, jeśli wybierzesz płatność za pomocą karty płatniczej,
 11. Pipedrive Inc, 460 Park Ave South, New York, NY 10016, Stany Zjednoczone – w celu obsługi klientów dotyczącej oferty One Pass,
 12. Kajabi, LLC 15495 Sand Canyon Ave Suite #300 Irvine, CA 92618 – w celu udostępniania studentom dostępu do zakupionych kursów.

Wszystkie podmioty, którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa.

Rodzaje plików cookies

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • Cookies sesyjne: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Twojego urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.
 • Cookies trwałe: są przechowywane na Twoim urządzeniu i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Twojego urządzenia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Twojego urządzenia.

Cele

Wykorzystujemy także pliki „cookies” podmiotów zewnętrznych w następujących celach:

 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu Internetowego i portalu efektywnyrozwoj.pl korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics, których administratorem jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii,
 • określania profilu Klienta w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google Ads oraz Google AdSense, których administratorem jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii,
 • zwiększenia atrakcyjności strony internetowej oraz mierzenia ruchu pochodzącego z wyszukiwarki Google, z wykorzystaniem narzędzi Google Search Console oraz Google Tag Manager, którego administratorem jest Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, którego administratorem jest Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Pinterest.com, którego administratorem jest Pinterest Inc. z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Sklepu Internetowego za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com, którego administratorem jest Twitter Inc. z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu YouTube LLC z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu komentarzy Disqus z siedzibą w USA,
 • popularyzacji Serwisu internetowego za pomocą serwisu społecznościowego Facebook.com, w tym narzędzia Pixel Facebook przez Facebook Inc. z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii.

Aby poznać zasady korzystania z Cookies, zalecamy zapoznanie się politykami prywatności wyżej wskazanych firm.

Cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich preferencji. W tym celu mogą zostać zachowane informacje o sposobie poruszania się przez Ciebie w sieci lub czasie skorzystania ze strony internetowej.

Aby przeglądać i edytować informacje o Twoich preferencjach, gromadzonych przez sieć reklamową Google, możesz skorzystać z narzędzia zamieszczonego pod linkiem https://www.google.com/ads/preferences/.

Za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi, możesz samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez Cookies do Twojego urządzenia. Ustawienia te możesz zmienić tak, aby blokować automatyczną obsługę Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu na Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi Cookies dostępne są w ustawieniach Twojego oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Komunikat o stosowaniu plików cookies

Ta strona korzysta z ciasteczek, żeby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności i wykorzystania Plików Cookies, zwaną również w niniejszym dokumencie w skrócie Polityką Prywatności.

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności: 27.02.2024r.