Polityka Prywatności i Plików Cookies

Cześć!

Cieszę się, że tutaj zajrzałeś/zajrzałaś, bo to znak, że cenisz swoją prywatność. Rozumiem Cię doskonale, dlatego przygotowałem dla Ciebie ten dokument. Znajdziesz w nim zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl (zwanej dalej również blogiem, serwisem i stroną). 
 

Administratorem strony i danych osobowych na niej przetwarzanych jest:

Grzegorz Kobuszewski
Mikołajewo 23, 09-440 Staroźreby

Administrator odpowiedzialny jest za zapewnienie bezpieczeństwa Twoim danym osobowym. Gdybyś miał/miała jakiekolwiek pytania w związku z niniejszą Polityką Prywatności i Plików Cookies to skontaktuj się ze mną pod adresem grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl.

Najważniejsze informacje

Dbając nie tylko o Twoją prywatność, ale również o Twój czas postanowiłem przygotować skróconą wersję najważniejszych zasad związanych z ochroną Twojej prywatności. Zasady te są zgodne z obowiązującymi przepisami i sprowadzają się do kilku punktów, które znajdziesz poniżej.

1. Bezpieczeństwo

Gwarantuję Ci, że wszystkie dane osobowe, które mi przekażesz pozostaną poufne, bezpieczne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Wyjątek stanowi sytuacja, w której administrator dostanie wyraźne polecenie takiego udostępnienia od organów państwowych. Jednak może to nastąpić wyłącznie w uzasadnionych i regulowanych prawnie przypadkach.

Dodatkowo, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przesyłu Twoich danych osobowych, umieściłem na stronie https://efektywnyrozwoj.pl Certyfikat SSL. Oznacza to, że komunikacja pomiędzy naszymi komputerami (urządzeniami) i przesyłane informacje są specjalnie zaszyfrowane. Dlatego też, wszystkie Twoje dane osobowe są w pełni chronione i bezpieczne. Potwierdza to symbol zielonej kłódki przy adresie w Twojej przeglądarce internetowe.

2. Przetwarzanie danych osobowych

Przetwarzanie danych osobowych powierzam wyłącznie sprawdzonym i zaufanym podmiotom.

Poważnie brzmiące określenie: “powierzanie przetwarzania danych osobowych” jest powszechnie stosowaną praktyką w celu lepszego dostosowywania treści stron dla ich użytkowników. Ponadto umożliwia szereg czynności niezbędnych do prawidłowego, wygodnego i kompleksowego funkcjonowania stron. Tak samo jest i w tym przypadku – zależy mi, żebyś w pełni korzystał(a) z dobrodziejstw i usprawnień dzisiejszej technologii. Począwszy od zwykłego komentowania treści bloga, przez Twoje możliwości kontaktowania się ze mną (formularz kontaktowy, e-mail) i mojego z Tobą (newsletter, specjalna oferta), a skończywszy na możliwości zakupu jakiegoś produktu czy automatycznym wygenerowaniu faktury. Powierzanie danych osobowych ułatwia mi również tworzenie specjalnych raportów i innych usług związanych z ruchem na stronie. Pozwala mi to badać, jakie treści są atrakcyjne dla użytkowników strony https://efektywnyrozwoj.pl, a które mniej. Dzięki temu mogę tworzyć bardziej przydatne wpisy również dla Ciebie.

Podmiotami, o których pisałem wyżej są między innymi: Google, YouTube, Facebook oraz Instagram. Oczywiście to nie wszystkie podmioty i w ramach rozwoju strony będą się pojawiały kolejne. Jeżeli jesteś zainteresowany/(-ana) pełną listą tych podmiotów to zapraszam Cię do Szczegółowych Informacji w dalszej części tego dokumentu.

Tak czy inaczej mam nadzieję, że rozumiesz już dlaczego twórcy internetowi korzystają z tego typu rozwiązań. Osobiście nie wyobrażam sobie np.: braku możliwości komentowania wpisów na blogu czy braku możliwości kontaktu z Tobą. 🙂

3. Pliki Cookies

Strona https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z plików Cookies (zwanych także ciasteczkami). Są to powszechnie stosowane dane informatyczne przechowywane na Twoim komputerze (urządzeniu) o charakterze tymczasowym oraz trwałym. Pliki tymczasowe zostają usuwane w chwili zamknięcia Twojej przeglądarki, a stałe są przechowywane nieco dłużej. Przechowywanie plików cookies umożliwia między innymi: zapamiętanie Twoich wyborów, przygotowanie oferty i ustawień strony pod kątem Twoich wcześniejszych wyborów i preferencji, lepsze dopasowanie serwisu do Twoich potrzeb, tworzenia statystyk i raportów oglądalności czy optymalizacje np. ze względu na poprawność wyświetlania strony na danym rodzaju urządzenia. Z plików Cookies korzystają również podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych, i o których pisałem Ci wcześniej. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w dalszej części tego dokumentu – w części “Szczegółowe Informacje”.

Uwaga: Możesz również, tak skonfigurować ustawienia Twojej przeglądarki internetowej, żeby całkowicie wyłączyć możliwość przechowywania plików Cookies na dysku twardym Twojego komputera (urządzenia). Pamiętaj jednak, że efektem tego może być nieprawidłowe działanie strony https://efektywnyrozwoj.pl lub niektórych jej funkcjonalności.

4. Twoje prawa

Pamiętaj, że podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Masz również prawo do aktualizacji, przeniesienia, a także całkowitego usunięcia swoich danych osobowych, w każdej chwili. Nie są to wszystkie Twoje prawa. Ponadto różne prawa będą przysługiwać Ci w stosunku do poszczególnych czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w części dotyczącej “Szczegółowych Informacji”.

5. Zmiany

Ciągły rozwój technologii i poszerzanie oferty efektywnyrozwoj.pl powoduje, że Polityka Prywatności może ulegać zmianom. Celem tych zmian jest zapewnienie jak najlepszej ochrony Twoich danych osobowych. Pamiętaj o śledzeniu zmian pod stałym adresem: https://efektywnyrozwoj.pl/polityka-prywatnosci/

Wobec powyższego zastrzegam sobie prawo zmiany Polityki prywatności i Plików Cookies w następujących przypadkach:

 • Dostosowanie do wymogów obowiązującego prawa,
 • Zmiana warunków technologicznych funkcjonowania efektywnyrozwoj.pl,
 • Inna zmiana podnosząca standard działania i/lub zwiększająca komfort korzystania z serwisu przez użytkowników.

I to tyle, jeżeli chodzi o najistotniejsze informacje. Więcej szczegółów znajdziesz poniżej, w pełnym tekście Polityki Prywatności i Plików Cookies.

Polityka Prywatności i Plików Cookies

Ochrona prywatności użytkowników strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl jest dla nas ważnym priorytetem. Dokument ten został utworzony w celu przybliżenia użytkownikom, jakie dane gromadzimy oraz jakie stosujemy zasady przy ich przetwarzaniu i wykorzystywaniu. Zbieranie i wykorzystywanie danych osobowych oraz informacji o użytkownikach ograniczamy do minimum, pozwalającego na świadczenie usług na najwyższym poziomie. (Zgodnie z art. 18 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną).

Wyjaśnienie użytych definicji

Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

Administrator – osoba przetwarzająca dane osobowe użytkowników strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl.
Blog – blog działający pod adresem https://efektywnyrozwoj.pl (zwany dalej również serwisem lub stroną internetowa, często podawane z adresem https://efektywnyrozwoj.pl).
Użytkownik – osoba fizyczna, która przegląda zawartość serwisu https://efektywnyrozwoj.pl.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych – zwanym dalej RODO oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 z późniejszymi zmianami) – zwaną dalej Ustawą, jest: Grzegorz Kobuszewski, zam. Mikołajewo 23, 09-440 Staroźreby.

2. Kontakt z Administratorem możliwy jest przez:

3. Celem Polityki Prywatności jest określenie działań związanych z danymi osobowymi gromadzonymi za pośrednictwem strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl oraz powiązanych z nimi narzędzi i usług, z których korzystają użytkownicy.

4.  Jeżeli użytkownik zostanie przekierowany na inne strony (w ramach innych serwerów) podczas użytkowania witryny https://efektywnyrozwoj.pl to proszony jest o zapoznanie się z Politykami Prywatności obowiązującymi w ramach tych serwisów.

5. Użytkownik, który korzysta z serwisu https://efektywnyrozwoj.pl, potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz zrozumienie ich treści. W przeciwnym wypadku proszony jest o niezwłoczne zapoznanie się z tym dokumentem i/lub kontakt z administratorem danych osobowych serwisu.

6. W razie konieczności, postanowienia niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies mogą ulec zmianie. Szczególne powody zmiany Polityki prywatności i Plików Cookies:

 • Dostosowanie do wymogów obowiązującego prawa,
 • Zmiana warunków technologicznych funkcjonowania serwisu https://efektywnyrozwoj.pl,
 • Inna zmiana podnosząca standard działania i/lub zwiększająca komfort korzystania z serwisu przez użytkowników.
§ 2. Pozyskiwanie, przetwarzanie i przechowywanie danych osobowych

1. Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z RODO, Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 z późniejszymi zmianami).

2. Dane osobowe użytkowników przechowywane są nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

3. Korzystanie z serwisu https://efektywnyrozwoj.pl nie wymaga od użytkowników podawania swoich danych osobowych. Użytkownik może jednak dobrowolnie przekazać swoje dane osobowe (za pośrednictwem serwisu). Zgoda użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, zostanie, w takim przypadku, pozyskana zgodnie z obowiązującymi przepisami. Administrator zaś poinformuje użytkownika o zbieraniu i przetwarzaniu danych osobowych przed pozyskaniem ich oraz przed rozpoczęciem przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w zależności od celu i czynności przetwarzania.

4. Wszystkie pozyskiwane dane użytkownika są chronione przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa. Celem tego przedsięwzięcia jest zabezpieczenie ich przed przypadkowym zniszczeniem, utratą, dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem.

5. Podstawy prawne, okres przetwarzania i inne cechy danych osobowych mogą zostać uszczegółowione w dalszej części niniejszej Polityki Prywatności odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania danych.

§ 3. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów serwisu i inne podmioty

Dane osobowe użytkowników mogą być przetwarzane przez podmioty zewnętrzne świadczące usługi dla serwisu https://efektywnyrozwoj.pl.  Celem takiego przetwarzania jest lepsze świadczenie usług dla użytkowników i zapewnienie maksymalnego komfortu korzystania z serwisu. Oto lista partnerów serwisu, z usług, których korzysta strona.

Google Ireland Limited – usługi Google,

Home.pl S.A. – przechowywanie danych osobowych na serwerze, w tym skrzynki pocztowej,

The Rocket Science Group LLC d/b/a MailChimp – korzystanie z systemu do wysyłki newslettera MailChimp, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe,

Fakturownia Sp. z o.o. – w celu korzystania z systemu do fakturowania, w którym przetwarzane są Twoje dane osobowe na potrzeby wystawienia faktury,

Osoby, które wykonują usługi na rzecz serwisu https://efektywnyrozwoj.pl (np. wsparcie techniczne),

Dodatkową grupą osób, które mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych mogą być Twoi podwykonawcy (np. osoby świadczące dla Ciebie usługi prawne czy mające dostęp do Twojego e-maila).

Wszystkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Korzystanie z usług Google oraz systemu MailChimp powoduje, że dane użytkownika mogą być przekazywane do USA – przechowywanie na amerykańskich serwerach. Użytkownik może być jednak spokojny o ich bezpieczeństwo, gdyż Google oraz dostawca systemu MailChimp, przystąpili do programu Privacy Shield. Członkostwo w tym programie gwarantuje odpowiedni poziom ochrony danych osobowych wymagany przez przepisy europejskie.

§ 4. Cele i czynności przetwarzania pozyskiwanych danych osobowych

1. Dodawanie komentarza – użytkownik serwisu https://efektywnyrozwoj.pl ma możliwość komentowania wpisów na blogu. Żeby to zrobić musi wypełnić formularz i podać w nim swoje imię oraz adres e-mail. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby dodać komentarz. System komentarzy obsługiwany jest przez platformę WordPress.org. Dane przekazane podczas dodawania komentarza wykorzystywane są w celu opublikowania komentarza na blogu, a podstawą prawną ich przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wynikająca z dodania komentarza. Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania komentarzy na blogu. Możesz też poprosić o usunięcie swojego komentarza – spowoduje to usunięcie Twoich danych z bazy. Ponadto w każdej chwili możesz sprostować swoje dane przypisane do danego komentarza lub zażądać ich usunięcia. Przysługuje Ci również prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

2. Kontaktowanie się poprzez wysłanie e-maila – użytkownik może skontaktować się z administratorem i/lub właścicielem serwisu https://efektywnyrozwoj.pl (tudzież osobami wyznaczonymi przez niego do obsługi serwisu) za pośrednictwem poczty elektronicznej. W ten sposób użytkownik dobrowolnie przekazuje swój adres e-mail jako adres nadawcy i inne dane osobowe wynikające z treści wiadomości. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby nawiązać kontakt. Dane użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z nim, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Podstawą prawną przetwarzania danych po zakończeniu kontaktu jest usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Treść korespondencji może podlegać archiwizacji do czasu funkcjonowania serwisu, a w uzasadnionych przypadkach po jego rozwiązaniu. Użytkownik ma prawo do domagania się przedstawienia historii korespondencji, jaką prowadził z osobami obsługującymi serwis (jeżeli podlegała archiwizacji). Użytkownik może także domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na interes nadrzędny właściciela serwisu. Przykładem takiego uzasadnienia może być np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami ze strony użytkownika.

3. Wysyłka newslettera – użytkownik może zapisać się do newslettera serwisu https://efektywnyrozwoj.pl. W tym celu, musi przekazać administratorowi serwisu swoje imię oraz adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne, żeby zapisać się do newslettera. Użytkownik może również podać dobrowolnie dodatkowe dane osobowe jeśli zechce (np. numer telefonu), jednak nie są one konieczne do zapisania się na newsletter. Dane użytkownika przekazane podczas zapisu do newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania do niego newslettera. Podstawą prawną ich przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona podczas zapisywania się do newslettera. Dane użytkownika będą przetwarzane przez czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnuje on z jego otrzymywania. Rezygnacja z otrzymywania newslettera nie prowadzi jednak do usunięcia danych z bazy. Dane użytkownika będą przechowywane w systemie mailingowym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z przesyłaniem newslettera. Szczególnie na potrzeby wykazania udzielenia zgody przez użytkownika na otrzymywanie newslettera – uzasadniony interes twórcy serwisu, o którym mowa w art. 6 ust. 1. lit. f RODO. Użytkownik w każdej chwili może sprostować swoje dane zapisane w bazie newslettera. Przysługuje mu także prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

4. Zamówienia. Składając zamówienie, użytkownik musi podać dane niezbędne do jego realizacji. Danymi tymi są: imię i nazwisko, adres rozliczeniowy oraz adres e-mail. Jeżeli użytkownik dokonuje zamówienia w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, musi podać również nazwę firmy, adres jej siedziby i numer NIP. Podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia zamówienia. Dane przekazane w związku z zamówieniem, przetwarzane są w celu realizacji zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wystawienia faktury (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), uwzględnienia faktury w dokumentacji księgowej (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz w celach archiwalnych i statystycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Dane o zamówieniach będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji zamówienia, a następnie do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Ponadto, po upływie tego terminu, dane mogą być nadal przetwarzane w celach statystycznych. Właściciel serwisu https://efektywnyrozwoj.pl ma obowiązek przechowywania faktur z danymi osobowymi użytkownika przez okres 5 lat od końca roku podatkowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. W przypadku danych o zamówieniach użytkownik nie ma możliwości sprostowania tych danych po realizacji zamówienia. Nie możesz się również sprzeciwić przetwarzaniu danych oraz domagać się ich usunięcia do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. Użytkownik nie może też sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych oraz domagać się usunięcia ich z faktur. Po upływie terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy może jednak sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych w celach statystycznych. Może też domagać się usunięcia swoich danych z  bazy serwisu. W stosunku do danych o zamówieniach użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych, o którym mowa w art. 20 RODO.

§ 5. Prawo do wniesienia skargi

Administrator danych osobowych dokłada wszelkich starań, żeby przetwarzanie danych osobowych użytkowników odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Jeżeli jednak użytkownik serwisu https://efektywnyrozwoj.pl uzna, że jest inaczej to ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Pliki Cookies

Korzystając ze strony internetowej https://efektywnyrozwoj.pl użytkownik wyraża zgodę na zastosowanie plików cookies zgodnie z niniejszym dokumentem. Akceptowanie plików cookies jest warunkiem umożliwiającym pełne i swobodne korzystanie z serwisu. Użytkownik może zablokować stosowanie ciasteczek, jednak może to spowodować utratę części funkcjonalności serwisu lub całkowicie uniemożliwić korzystanie ze strony.
 
§ 1. Pojęcie plików cookies i ich przeznaczenie

1. Pliki cookies to dane informatyczne (niewielkie informacje tekstowe), przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika (komputerze, tablecie, smartfonie). Nazywane są także ciasteczkami i służą do zapisywania przez przeglądarkę użytkownika określonych ustawień i danych w celu korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznawać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlać stronę internetową. Zapewniają więc pewną wygodę i komfort korzystania ze stron, na które użytkownik powraca. Przechowywanie plików cookies umożliwia zatem odpowiednie przygotowanie strony internetowej i oferty pod kątem preferencji użytkownika. Serwer rozpoznaje go i pamięta między innymi rzeczy takie jak: odwiedziny, kliknięcia, poprzednie działania. Działania te mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny serwisu https://efektywnyrozwoj.pl (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich).

2. Pliki cookies zawierają w szczególności: nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z której następuje połączenie ze stroną internetową.

3. Serwis https://efektywnyrozwoj.pl może używać plików cookies w następujących celach:

 • tworzenie anonimowych statystyk,
 • utrzymanie sesji użytkownika serwisu,
 • zapamiętywanie wcześniejszych wyborów pozwalającego na wygodniejsze korzystanie,
 • dostarczanie użytkownikom witryny treści reklamowych dostosowanych do ich zainteresowań,
 • dostosowanie zawartości strony do preferencji użytkownika oraz optymalizacja korzystania z serwisu.
§ 2. Rodzaje wykorzystywanych plików cookies
1. Strona https://efektywnyrozwoj.pl zasadniczo korzysta:
 • ze stałych plików cookies (persistent cookies), które są przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określony w ich parametrach lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika,
 • oraz tymczasowych plików cookies (session cookies), które są plikami tymczasowymi – usuwanymi automatycznie po wylogowaniu ze strony internetowej lub zamknięciu okna przeglądarki internetowej.
2. Ponadto, serwis https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z plików cookies o bardziej szczegółowym podziale wyróżnionych ze względu na:
 • niezbędność do realizacji usługi (w tym pliki konieczne do prawidłowego funkcjonowania witryny lub jej funkcji i pliki funkcjonalne, bez których serwis, co prawda będzie działać prawidłowo, jednak niemożliwe będzie dostosowanie go do preferencji użytkownika),
 • pochodzenie, czyli pliki własne umieszczone bezpośrednio przez właściciela witryny (first party cookies) i pliki zewnętrzne umieszczone przez zewnętrzne podmioty, których komponenty stron zostały wywołane przez właściciela witryny (third-party cookies),
 • przeznaczenie, czyli pliki służące konfiguracji, bezpieczeństwu i niezawodności serwisu, uwierzytelnianiu, reklamie czy dostosowaniu wyświetlanych informacji do lokalizacji użytkownika.
3. Szczegółowe informacje o plikach cookies stosowanych przez podmiotów zewnętrznych serwisu użytkownik znajdzie w dalszej części niniejszego dokumentu.
 
§ 3. Pliki cookies, a dane osobowe

Stosowanie plików cookies nie oznacza (co do zasady) gromadzenia informacji pozwalających na identyfikację użytkownika. Co prawda informacje te mogą mieć czasami charakter danych osobowych, ale są one zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

§ 4. Zmiana ustawień plików cookies i ich usuwanie

1. Pliki cookies wykorzystywane przez serwis https://efektywnyrozwoj.pl są nieszkodliwe zarówno dla użytkownika, jak i dla urządzenia końcowego, z którego korzysta. Zalecane jest więc niewyłączanie ich obsługi w przeglądarkach, w celu prawidłowego funkcjonowania serwisu.
2. Przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają przechowywanie informacji w formie plików cookies, jednak użytkownik w każdej chwili może to zmienić. W tym celu musi jedynie zmienić ustawienia przeglądarki. Sposób dokonania takiej zmiany jest różny w zależności od używanego oprogramowania.
3. Szczegółowe informacje na ten temat w przypadku urządzeń mobilnych użytkownik powinien znaleźć w instrukcji obsługi tegoż urządzenia. 

§ 5. Pliki cookies podmiotów zewnętrznych serwisu efektywnyrozwoj.pl

1. Google Analytics. Serwis https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z narzędzi Google Analytics, autorstwa Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Narzędzia te służą do tworzenia statystyk oraz ich analizy w celu optymalizacji strony internetowej. Google Analytics automatycznie gromadzi informacje o akcjach użytkowników na stronie, które przekazywane do serwerów w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane. Google LLC wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się poza obszarem UE, jednak przystąpiło do programu EU-US-Privacy Shield. Celem tego członkostwa jest zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisu europejskie. Komisją Europejską akceptuje poziom ochrony danych przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield. Użytkownik możesz zapobiec rejestrowaniu zgromadzonych przez pliki cookies danych dotyczących jego korzystania z serwisu https://efektywnyrozwoj.pl przez Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google. Musi tylko zainstalować odpowiednią wtyczkę do swojej przeglądarki. Wtyczka znajduje się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Szczegółowe informacje związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics użytkownik znajdzie pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

2. Media społecznościowe. Serwis https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z wtyczek i narzędzi portali społecznościowych takich jak: Google, Facebook, Instagram czy LinkedIN. Wyświetlając stronę zawierającą tego typu wtyczki, użytkownik może nawiązać bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów tych serwisów. Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że przeglądarka użytkownika wyświetliła stronę, nawet jeśli nie posiada on konta/profilu u danego usługodawcy czy nie jesteś u niego zalogowany. Taka informacja (wraz z adresem IP użytkownika) jest przez Twoją przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy i tam przechowywana. Niektóre serwery znajdują się poza obszarem UE np. w USA. Jeśli użytkownik danego portalu społecznościowego jest zalogowany to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na stronie do jego profilu. Przykładem może być użycie danej wtyczki poprzez np. kliknięcie przycisku „Lubię to” czy „Udostępnij”. W takim przypadku odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym użytkownika i ukażą się osobom dodanym jako jego kontakty. Więcej szczegółów użytkownik może znaleźć w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

 • Google – https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
 • Facebook – https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
 • Instagram – https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
 • LinkedIN – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

Jeżeli użytkownik nie chce, żeby dany serwis społecznościowy zbierał dane o jego akcjach w trakcie odwiedzin na stronie  https://efektywnyrozwoj.pl i przyporządkowały je bezpośrednio do jego profilu, to przed wizytą na stronie powinien się z niego wylogować. Użytkownik może także całkowicie uniemożliwić śledzenie jego aktywności dodając do swojej przeglądarki odpowiednie rozszerzenia np. blokowanie skryptów.

3. Facebook Pixel. Serwis https://efektywnyrozwoj.pl korzysta z narzędzi marketingowych dostępnych w ramach serwisu Facebook i zapewnianych przez Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  Służą one do wysyłania reklam w serwisie Facebook, głównie do promowania treści bloga oraz szeroko rozumianego marketingu własnych produktów lub usług. Facebook Pixel automatycznie gromadzi informacje o Twoim korzystaniu ze strony https://efektywnyrozwoj.pl w zakresie przeglądanych stron. Zgromadzone informacje są najczęściej przekazywane do serwera Facebooka w USA i tam przechowywane. Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe – nie pozwalają na Twoją identyfikację. Wiadomo jedynie, jakie działania podjął użytkownik w ramach strony. Więcej informacji użytkownik znajdzie w polityce prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Podobnie jak w przypadku Google, Facebook Inc. posiada siedzibę w USA i wykorzystuje infrastrukturę techniczną znajdującą się w USA. Podmiot ten również przystąpił do programu EU-US-Privacy Shield w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych wymaganego przez przepisy europejskie. Dlatego też, zgodnie z opinią Komisji Europejskiej, dane osobowe użytkownika są zabezpieczone wystarczająco.

§ 6. Zapytania serwera

Korzystanie z serwisu https://efektywnyrozwoj.pl wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują między innymi: adres IP użytkownika, datę i czas serwera oraz informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym użytkownika. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez administratora w celu identyfikacji użytkownika. Stanowią one wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

§ 7. Komunikat o stosowaniu plików cookies

Strona internetowa efektywnyrozwoj.pl używa plików Cookies (tzw. ciasteczek), żeby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia, z którego korzystasz. Możesz także samodzielnie zarządzać Cookies, poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.

Podsumowanie

Administrator efektywnyrozwoj.pl kontaktuje się z użytkownikami głównie za pośrednictwem e-maila. W szczególnych sytuacjach może skorzystać z podanego numeru telefonu.

W przypadku pytań odnośnie Polityki Prywatności i Plików Cookies oraz chęci aktualizacji lub usunięcia swoich danych osobowych prosimy Cię o kontakt pod adresem e-mail: grzegorz.kobuszewski@efektywnyrozwoj.pl

W powyższych sprawach można również korespondować z nami pod adresem:

Grzegorz Kobuszewski
Mikołajewo 23, 09-440 Staroźreby

Ostatnia aktualizacja Polityki Prywatności i Plików Cookies: 16.02.2019r.

Close Menu